Anouk van Rooij-Sjardin

Praktijk voor Speltherapie en Ontwikkelingsbegeleiding

van kind tot volwassene

Kinderen ontwikkelen zich door Spel en Beweging

Volwassenen ontwikkelen zich door Leven in Beweging

Ik help kinderen en volwassenen om te gaan leven en te bewegen zoals het bedoeld is, vanuit wie ze werkelijk zijn.

 

Met behulp van verschillende methodieken, die aanvullend op elkaar werken, kijk ik wat de persoon nodig heeft op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch vlak om optimaal te kunnen ontwikkelen.  

Ik kijk welke compensaties en/of stagnaties er aanwezig zijn door stress, trauma, ontwikkelingsstoornissen en/of andere oorzaken, hoe deze zich manifesteren, en hoe de persoon en het systeem vanuit de basis naar boven functioneert. Ik probeer te achterhalen waar de kern van de problematiek zit en werk van daaruit verder.                

Door iemand weer in verbinding met zichzelf te brengen, organisatie aan te brengen en missende informatie te geven vanuit een houding van onvoorwaardelijke acceptatie kan de persoon en vervolgens het systeem authentiek en effectief in beweging komen vanuit alle lagen. 

Daarna is het aan de persoon om deze informatie te integreren in het dagelijkse leven en zich verder te ontwikkelen.                    

Dit proces gaat de ene keer sneller dan de andere keer.